Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ugotavlja, da je na vodstvenih mestih dvakrat več moških kot žensk. Manjša zastopanost žensk na vodstvenih položajih na evropskih delovnih mestih kljub letom izvajanja politike za enakost spolov kaže na potrebo po okrepljenih prizadevanjih in celovitih dolgoročnih strategijah, ki bi pripeljale do sprememb.

Ženske v povprečju zasedajo le 36 % vseh vodstvenih položajev v Evropi, pri čemer so novejše države članice uspešnejše v smislu enake zastopanosti spolov tako na trgih dela kot na vodstvenih položajih.

Vendar velike razlike ostajajo pri deležu žensk na vodstvenih položajih v državah EU, ženske pa so tudi slabše zastopane v skoraj vseh gospodarskih sektorjih. Ženske, ki pridejo na vodstvene položaje, večinoma ne opravljajo nadzornih funkcij in ne upravljajo ljudi. Kadar upravljajo ljudi, pa bolj verjetno kot moški upravljajo druge ženske, mlajše delavce ali delavce z nestandardnimi pogodbami. Njihova vodstvena funkcija je večkrat prekarne narave, bolj pa so tudi izpostavljene neuspehu, bodisi zaradi vodenja organizacije ali tima v krizi bodisi zaradi pomanjkanja razpoložljivih virov in podpore, ki bi jih potrebovale za uspeh.

Eurofound v raziskavi tudi preučuje vprašanje, kaj bi bilo mogoče storiti za odpravo neenakosti spolov na vodstvenih mestih. Med možnostmi navaja ukrepe za spremembo vodstvenih kultur, ki odvračajo ženske, spodbujanje pozitivnih zgledov za mlade ženske, da bi se odločale za vodstvene funkcije, prožne delovne ureditve za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter nadaljnje izvajanje zavez na evropski ravni za krepitev enakosti spolov na delovnem mestu.

Poročilo

Translate »