Društvo EnaBanda vas vabi na cikel petih pogovorov o Besednjaku za novo dobo. Na njih  bomo pod vprašaj postavljali meje gospodarske rasti znotraj razumevanja sodobnih izzivov, s katerimi se soočata družba in okolje, spodbujali bomo razmišljanje o platformi odrasti ter skupnostno raziskovali alternativne politike in prakse. Dogodki bodo potekali vsako drugo sredo ob 19. uri v kavarni Športne dvorane Tabor (Tabor 13, Ljubljana). Prvi bo na vrsti v sredo, 8. januarja 2020. 


Z nami bodo gostje, intelektualke in aktivistke, ki premišljajo in eksperimentirajo z novimi koncepti ter zagovarjajo drugačno in pravičnejšo družbo:
Maša Hawlina: Prerastimo lastništvo (8.1.2020);
Asja Hrvatin: Skrb kot praksa odpora (22.1.2020);
Nicoleta Nour: Skupnostno reševanje podnebne krize (5.2.2020);
Sara Pistotnik: Država blaginje na razcepu in politike zdravja (19.2.2020);
Lana Zdravković: Kako misliti emancipatorno politiko danes? (4.3.2020).
Pogovore bo moderirala Ajda Pistotnik, društvo EnaBanda.

Na srečanjih bomo razpravljali o različnih aktualno družbenih dilemah, ki se navezujejo na vprašanja stanovanjske politike, skrbi kot orodja boja proti zatiranju, podnebne pravičnosti, dostopnosti zdravstvenega sistema in možnosti emancipatornih politik danes.

S ciklom pogovorov želimo izzivati aktualne premisleke o družbeno političnih vprašanjih, osvetljevati ideje in prakse odrasti, ki si jih zamišljamo in ki so potrebne za radikalno preobrazbo družbe, ki lahko preživi edino znotraj planetarnih omejitev. Dogodki nas bodo spodbudili h globljemu razmisleku o potencialu idej odrasti s poudarki na političnih, družbenih in okoljskih bojih. Obravnavane tematske polemike bodo ponujale razmisleke že obstoječih , konkretnih, navdihujočih in alternativnih praks. Prav o teh želimo spregovoriti javno ter skupnostno premišljevati o zmožnosti nove političnosti. Skozi cikel pogovorov bomo tako skupaj z gosti ustvarjali besednjak za novo dobo, ki premišlja nove koncepte in spodbuja k akciji.

Poudarek celotnega cikla pogovorov je poskus feminizacije politike in političnega prostora, skratka izvajanje politike na drugačen način, temelječ na vrednotah in praksah, ki postavljajo v svoje središče vsakdanje življenje, odnose, vlogo skupnosti in skupno dobro.

Prostor kjer bodo srečanja potekala, bo pomenil politično oživitev skupnostnega prostora, danes Športnega društva Tabor včasih Sokolskega doma, ustvarjanje novega mesta srečevanja skupnosti.

Za več informacij o aktivnostih EnaBanda in pogovorih nas kontaktirajte na: raziskave@enabanda.si, sledite EnaBanda na: FB: @ekonomija.dolga, Instagram: ekonomija_dolga , Twitter: EnaBanda

Translate »