V tednu od 1. do 5. marca 2021 je potekalo drugo spletno izobraževanje o debatni metodologiji in vsebinah globalnega učenja v sklopu projekta Climate of Change, ki se ga udeležujejo predvsem izobraževalke in izobraževalci. Izobraževanje, sklop treh delavnic, organizira platforma SLOGA, izvajata ga Inštitut za afriške študije in zavod Za in proti.

Drugo usposabljanje, namenjeno dvema skupinama, je potekalo v sredo, 3. marca, in v petek, 5. marca 2021. Izvedla sta ga Miha Andrič iz zavoda Za in proti ter Tanja Leskovar iz Inštituta za afriške študije. Tokratno izobraževanje je bilo praktično zastavljeno z udeleženkami in udeleženci, ki so sodelovali pri vajah skozi celotno usposabljanje.

S predavateljem Miho Andričem smo se učili oblikovanja konstruktivnih argumentov in protiargumentov, pri čemer smo na različne načine analizirali debatne trditve. Teorijo smo tekom prvega dela usposabljanja »vadili« na preprostejših primerih.

V drugem delu usposabljanja so se udeleženke in udeleženci zbrali v 4 Zoom sobah in novo naučeno teorijo preizkusili na 2 zahtevnejših debatnih trditvah s področja okoljskih migracij, razvojnega sodelovanja in človekovih pravic, pri čemer jim je vsebinsko podporo nudila strokovnjakinja s področja globalnega učenja, Tanja Leskovar. Kljub temu, da so imele skupine na voljo krajši čas, so uspešno razvile nekaj argumentov in protiargumentov, ki sta jih s stališča vsebine in debatne metodologije pokomentirala voditelja delavnic.

Zadnje srečanje obeh skupin bo potekalo v tednu od 8. do 12. marca, ko se bomo osredotočali predvsem na praktične vaje: udeleženci in udeleženke bodo obravnavali trenutno zelo aktualno globalno vprašanje, »brainstormali« in sodelovali v preprostejši različici debate ter tako spoznali debatne vloge.

Pripravila: MS


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financira Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Translate »