Društvo za razvijanje prostovoljstva Novo mesto sporoča, da so pred kratkim izvedli konferenco z naslovom The importance of non-formal education, na kateri so govorili o tem, kakšne vrste učenja oziroma izobraževanja poznamo, s poudarkom na neformalnem izobraževanju. Prisotne na dogodku so seznanili o projektu Youth Ambassadors of non formal learning in spregovorili o tem, kaj to neformalno izobraževanje sploh je. 

Na vprašanje, ali sploh poznajo razliko med formalnim, neformalnim in informalnim izobraževanjem mladi, ki so sodelovali na konferenci, večinoma niso vedeli, vedeli pa niso niti tega, kje lahko pridobijo neformalno izobrazbo, kar je bila odlična iztočnica tako za pogovor o samem projektu in pomenu ambasadorjev neformalnega učenja kot tudi o tem, kje in kako lahko neformalna znanja mladi pridobijo, kako jih lahko dokazujejo in kakšen pomen imajo znanja, ki jih skozi življenje pridobimo, na poslovno in zasebno sfero življenja. 

Sodelujoče na konferenci je med drugim zanimalo predvsem to, na kakšen način lahko svoja znanja unovčijo. Mladim, deležnikom in mladinskim delavcem so predstavili, kakšne možnosti za pridobivanje neformalnega znanja imajo v sklopu projektov v programu Erasmus+, spregovorili pa so tudi o Evropski solidarnostni enoti (ESE) kot možnosti za pridobivanje neformalne izobrazbe. Beseda je tekla tudi o Youthpassu, certifikatu, ki ga pridobijo vsi tisti, ki se v sklopu Erasmus+ in ESE udeležijo neformalnih izobraževanja, kot so treningi, študijski obiski, mladinske izmenjave in prostovoljstvo. 

Na koncu so z udeleženci podebatirali tudi o življenjepisu oziroma Europassu, kamor lahko vse svoje pridobljene kompetence, spretnosti in znanje, pridobljeno na neformalni način, vnesejo in si na ta način izboljšajo možnosti za zaposlitev, saj pri delodajalcih pri izboru kandidata za zaposlitev poleg formalne izobrazbe in izkušenj odločajo tudi vsa ostala znanja in kompetence, ki so jih kandidati za delo pridobili drugje, ne le v šoli.

Translate »