Oxfam Deutschland je v sodelovanju z nemško organizacijo Finanzwende, v okviru projekta #ClimateOfChange, izdal novo študijo “Dobički na račun ljudi in planeta: kako korporacije služijo interesom delničarjev, namesto da bi varovale podnebje in človekove pravice”.

Študija kaže, da velike korporacije zaradi svoje enostranske osredotočenosti na cene delnic in maksimiranja dobička spodbujajo globalno segrevanje, naraščajočo neenakost in sistematično kršenje človekovih pravic. Ta podjetja svojo finančno prožnost uporabljajo za izplačevanje dividend ali kopičenje denarnih rezerv, namesto da bi zagotavljala varstvo človekovih pravic in okolja s svojimi poslovnimi dejavnostmi.

Podjetja bodo začela sistematično usklajevati svoje politike in poslovanja s cilji javnega dobrega in tako pomagala reševati krize našega časa le, ko bomo dosegli zakonodajne spremembe in vzpostavili zakonodajni okvir za trajnostno upravljanje podjetij.

Poročilo je sicer prvenstveno namenjeno nemški vladi, vendar se o zadevnih politikah trenutno pogajajo na evropski ravni v okviru pobude za trajnostno upravljanje podjetij.

Medtem, ko se je dobiček podjetij povečal za 48 odstotkov, so se izplačila delničarjem povečala za 85 odstotkov.

Primerjava dobičkov in izplačil delničarjem. Foto: Oxfam Deutschland

Na podlagi ocen Evropske unije so izračunali naložbene potrebe nekaterih DAX 30 podjetij (za doseg podnebnih ciljev do leta 2030 in ogljične nevtralnosti do 2050). Izkazalo se je da bi prometni sektor zlahka prispeval svoj delež naložb s svojimi dobički. Podobno velja, na primer, za tekstilno podjetje Adidas, ki bi lahko iz svojih dobičkov (1,2 milijarde EUR) plačalo plače, ki omogočajo preživetje v njihovih dobavnih verigah (567 milijonov EUR).

Celotno poročilo v angleškem jeziku.

Pripravila: MS


Poročilo je nastalo v okviru projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. V Sloveniji projekt izvaja Platforma SLOGA. Projekt v Sloveniji sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Evropske komisije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »