Prvo poročilo pobude Reporting Democracy kaže, da se je demokracija v srednji in jugovzhodni Evropi znašla v krizi. Po vsej srednji Evropi in na Balkanu namreč opažamo “propad” demokracije. Že pred koronavirusom smo opazovali njen zaton, zdaj pa so se nekatere države znašle v krizi demokracije.

Po prvem letu delovanja pobude Reporting Democracy, je ta izdala poročilo Democracy After Coronavirus, ki poudarja ključne „signale, ki jih moramo spremljati“, medtem ko politične in družbene posledice koronavirusne krize prihajajo do izraza.

Identificirali so sedem trendov, ki bodo imeli dolgoročne posledice:

  • Avtokratstvo pri izvajanju oblasti,
  • Napadi na transparentnost in svobodo medijev,
  • Nalezljivo neupoštevanje civilne družbe,
  • Naraščajoči izzivi civilne družbe,
  • Ideološko vključevanje in polarizacija,
  • Večje demografske in družbene spremembe,
  • Večje geopolitične napetosti in razdeljena Evropa.

Poročilo na povezavi.

Pobudo vodi Balkan Investigative Reporting Network.

Translate »