V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja dobrega vodenja in vključujočega oblikovanja politik na Filipinih. Razpis je tematsko osredotočen na področje družbene odgovornosti ter ranljivih družbenih skupin.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Filipinov, držav članic EU in držav EEA. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Filipinov, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa je 1.778,600 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 300.000 do 500.000 EUR. Če je prijavitelj iz Filipinov, se sofinancira do 90 % upravičenih stroškov, če je iz EU, pa do 75 %.

Rok prijave je 24. marec 2020.

Vir: CNVOS

Translate »