Ženske v Evropski uniji še vedno zaslužijo povprečno 16,2 % manj od moških. Letos zato dan enakega plačila v EU označujemo 3. novembra. Dan predstavlja trenutek, ko ženske simbolično zaradi plačne neenakosti prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi kolegi. Pred nami je namreč še 16% delovnega leta.

Obstaja več dejavnikov, ki pripomorejo k plačni neenakosti: ženske so pogosteje zaposlene za krajši delovni čas, se soočajo z omejitvami pri napredovanju, delajo v sektorjih z nižjimi plačami ali pogosto prevzamejo primarno odgovornost za oskrbo svojih družin. Eden od načinov za naslavljanje teh dejavnikov je izboljšanje na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Več o pobudah na tem področju si lahko preberete tudi pri članici platforme Sloga, Ekvilib Inštitutu.

 

Translate »