Občina Plav na severu Črne gore je več let uporabljala neurejeno deponijo na bregovih reke Komaračke, ki se izliva v Plavsko jezero. Slednje predstavlja največje ledeniško jezero v državi, naseljujejo ga vrste avtohtonih rib in številne ptice, kot priljubljena izletniška točka pa ima velik turistični potencial.

Izcedne vode iz deponije so onesnaževale vodne vire, zato je bila nujna njena sanacija. S pomočjo razvojnih sredstev Slovenije je bila ustrezno urejena deponija in umeščen zeleni pokrov. Kot najprimernejša dolgoročna in trajnostna rešitev za prečiščevanje odpadnih voda z deponije se je pokazala sonaravna rešitev, ki z uporabo naravnih samočistilnih mehanizmov (rastlinska čistilna naprava) varuje naravne vire.

Projekt, ki ga preko Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj izvaja Limnos d.o.o. Ljubljana, sofinancira Ministrstvo za finance RS. Več na cmsr.si.

Za podnebno financiranje v partnerskih državah je Slovenija leta 2018 namenila skupno 4,3 mio EUR, kar predstavlja 16-odstotno povečanje glede na leto prej.

Več na www.cmsr.si.

Še več novic je na voljo na spletni strani www.sloga-platform.org/ Najboljse-novice-iz-sveta-2019.

NAJBOLJSE NOVICE IZ SVETA Podnebne spremembe 2019 -casopisna postavitev


Najboljše novice iz sveta in aktivnosti v sklopu Slovenskih razvojnih dni 2019 so del projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

WBN TLG SLOGA MRS TGU logo skupen

Translate »