Danes, 9.3.2023, je potekal sestanek Concordove FFSD Policy skupine, na kateri so bile predstavljene informacije Evropske Komisije (EK). Letos poteka vmesna revizija (pregled) učinkovitosti in smiselnosti porabe javnih sredstev v okviru Poglavja 6 (H6 – EU budget for External Action). Načrtuje se, da bo EK predlagala povečanje že načrtovanih sredstev predvsem za področje oskrbe migrantov, izdatkov za obrambo in stroškov javne administracije (H4 (migration, more needs because of Ukrainian refugees), H5 (defense spending) in H7 (EU public administration’s costs)). Dodatna sredstva bodo najverjetneje prerazporejena iz finančnega mehanizma NDICI na finančni mehanizem IPA.

Proces interne evalvacije, v okviru katerega sodeluje tudi Concord, bo v naslednjih mesecih skupaj s svojo iniciativo AidWatch pripravila stališča svojih članic, zakaj je kakršnokoli zmanjševanje sredstev nesmiselno oz argumente za dodatno povečanje sredstev, ki jih države članice in EK namenjajo za odnose s tretjimi državami (External Action). Nevladne organizacije ugotavljamo, da nekatere države članice EU, kot tudi druge države donatorke zadnjih nekaj let namenjajo nepredstavljivo visoke zneske uradne razvojne pomoči (URP) za oskrbo migrantov v lastni državi – najbolj ekcesni primeri gredo tudi do 50% celotne URP.

Platforma Sloga si bo vseskozi prizadevala za aktivno sodelovanje pri pripravi stališč nevladnih organizacij. V kolikor bi želeli aktivneje sodelovati tudi vi pri pripravi AidWatch poročila ali drugih stališča, se nam pridružite.  

Pripravil: MH

jekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. 

Translate »