Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč – SLOGA je organizacija, katero je ustanovilo 19 nevladnih organizacij z namenom boljšega povezovanja, večanja sinergijskih učinkov medsebojnega delovanja in večje razpoznavnosti slovenskih NVO na evropskem oz. mednarodnem nivoju.

Članice platforme SLOGA so: