Kako NVO ocenjujete uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja pet let po sprejemu Agende 2030?

Na Političnem forumu Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju julija letos bo Vlada Republike Slovenije predstavila že drugi prostovoljni nacionalni pregled uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji. S ciljem priprave celovitega poročila, ki bo naslovilo čim širši nabor tem, vabimo nevladne organizacije (NVO) k sodelovanju pri pripravi poročila NVO o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji. Prispevke o uresničevanju posameznega cilja trajnostnega razvoja oz. presečnega področja zbiramo do 22. junija 2020. K poročilu lahko prispevate tudi z izpolnitvijo kratke ankete, ki bo ponudila vpogled, kako civilna družba ocenjuje uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja pet let po sprejemu Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.
Beri dalje

Spletna razprava o učinkovitem sodelovanju civilne družbe pri udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja

Globalna mreža razvojnih nevladnih organizacij in regionalnih mrež razvojnih nevladnih organizacij Forus je 30. aprila v sodelovanju z globalnimi mrežami Action for Sustainable DevelopmentTAP Network in Together 2030 organizirala spletno razpravo o spodbujanju učinkovitega sodelovanja civilne družbe pri udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v zahtevnih časih. 

Beri dalje