SLOGA soorganizirala stranski dogodek HLFP o celovitem pristopu k Agendi 2030

Platforma SLOGA je 14. julija 2020 v sodelovanju z globalno mrežo Forus in Action 4 Sustainable Development ter drugimi partnerji soorganizira stranski dogodek Političnega foruma Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF). Panelisti, med njimi Adriana Aralica s Platforme SLOGA, so poudarili pomen celostnega pristopa k spremljanju in izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Beri dalje

Global Alliance: Priročnik za poročanje o 16. cilju trajnostnega razvoja v prostovoljnih nacionalnih pregledih

Globalno zavezništvo za poročanje o napredku pri miroljubnih, pravičnih in vključujočih družbah (Global Alliance for Reporting Progress on Peaceful, Just and Inclusive Societies) je pripravilo priročnik za poročanje o 16. cilju trajnostnega razvoja v okviru prostovoljnih nacionalnih pregledov (Voluntary National Review – VNR) uresničevanja Agende za trajnostno razvoj do leta 2030.  Beri dalje

Pogovor z mladinsko delegatko pri OZN o partnerstvih za globalne cilje

Mladinska delegatka pri Organizaciji združenih narodov (OZN) Lucija Tacer je 17. avgusta 2020 organizirala spletni pogovor o partnerstvih za globalne cilje z Adriano Aralica s Platforme SLOGA. Pogovarjali sta se o delu Platforme SLOGA na področju ciljev trajnostnega razvoja in spodbujanju partnerstev za globalne cilje, med drugim tudi o letošnjem poročilu NVO o ciljih trajnostnega razvoja.
Beri dalje

Ali so vlade uspešne pri razvoju zmogljivosti civilne družbe za izvajanje Agende 2030?

Globalna mreža razvojnih organizacij Forus, katere članica je Platforma SLOGA, je analizirala prostovoljne nacionalne preglede (Voluntary National Review – VNR) o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja iz leta 2019 glede dejavnosti nacionalnih vlad na področju razvoja zmogljivosti civilne družbe. Beri dalje

Fokus novega poročila o 16. cilju trajnostnega razvoja na prostoru civilne družbe

Globalna mreža razvojnih organizacij Forus je pripravila novo poročilo o 16. cilju trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na prostor civilne družbe. Poročilo med 18 študijami primera zajema tudi Slovenijo. Prispevek Platforme SLOGA med priporočili navaja, da bi Slovenija morala vzpostaviti učinkovite zaščitne mehanizme za zagovornike človekovih pravic in okolja ter žvižgače; in da bi vlada morala zagotoviti zadostna ter trajnostna programska sredstva za subjekte podpornega okolja (horizontalno mrežo, regionalna stičišča in vsebinske mreže) s ciljem nadaljnjega razvoja civilne družbe ter krepitve civilnega dialoga. Beri dalje

Mreža Forus išče svetovalca_ko

Mreža Forus išče svetovalca_ko, ki bi mreži pomagal_a pri kapitalizaciji svoje sheme sofinanciranja: z akcijskimi priporočili, vključno s poudarkom na stroškovno učinkovitost, in spremljanje in evalvacija s ciljem izboljšati in okrepiti prihodnje podobne sheme. Beri dalje

Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani

Dvaindvajset nevladnih organizacij je pripravilo poročilo o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji z naslovom Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani. Beri dalje

Glas civilne družbe izgubljen v vladnem poročilu o trajnostnem razvoju

Poziv NVO Vladi Republike Slovenije: načelo nikogar pustiti ob strani zahteva tvorno vključevanje in sodelovanje civilne družbe. Beri dalje

Poudarek virtualnega HLPF na desetletju za ukrepanje

V torek, 7. julija, se je začel Politični forum Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF), ki bo potekal do 16. julija. Forum poteka pod naslovom »Hitrejše izvajanje ukrepov in transformativne poti: uresničevanje desetletja za ukrepanje in udejanjanje trajnostnega razvoja«, med naslovljenimi temami bo doseganje ciljev trajnostnega razvoja v povezavi z epidemijo Covid-19. Letošnji HLPF poteka povsem v spletni obliki, kar vzbuja pomisleke glede sodelovanja civilne družbe. Slovenija 10. julija predstavlja drugi nacionalni pregled uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja. Platforma SLOGA je med soorganizatorji stranskega dogodka o sodelovanju civilne družbe pri prostovoljnih nacionalnih pregledih, ki bo potekal 14. julija. Beri dalje

Kampanja #UNmute: Zagotavljanje tvornega sodelovanja civilne družbe na virtualnem HLPF 2020

Zaradi COVID-19 letošnji Politični forum Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) poteka v spletni obliki, kar lahko predstavlja tveganje za »utišanje« civilne družbe, čeprav je civilna družba osrednji partner pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Globalna mreža razvojnih NVO Forus, katere članica je Platforma SLOGA, s kampanjo #UNmute na družbenih medijih poziva k zagotavljanju sodelovanja civilne družbe na HLPF. Junija je bil OZN in državam članicam poslan skupen poziv 460 NVO iz 115 držav, med njimi tudi Platforme SLOGA ter Zavoda POVOD, k sprejemu ukrepov za zagotovitev vključujočih načinov za široko virtualno udeležbo civilne družbe. Beri dalje