No Safety for Refugee Women on the European Route: Report from the Balkans

Women’s Refugee Commission je pripravila poročilo No Safety for Refugee Women on the European Route: Report from the Balkans. Poročilo opozarja, da so tveganja pri zaščiti žensk, deklic in drugih ranljivih skupin prisotna na vsaki stopnji begunske poti, blaženje teh tveganj pa je neuspešno. Beri dalje

Dogovor EU-Turčija: Treba je rešiti mednarodni sistem zaščite beguncev

Skupina nevladnih organizacij je 11. marca na predsednika vlade dr. Mira Cerarja naslovila odprto pismo, v katerem je izrazila zaskrbljenost zaradi načrtovanega dogovora med Evropsko unijo (EU) in Turčijo, o katerem bodo odločali na sestanku Evropskega sveta 17. in 18. marca. Beri dalje

Od polnoči migracij po zahodno-balkanski poti na način, kot je potekal do sedaj, ne bo več

Včeraj, 7. marca 2016, so voditelji držav ali vlad EU v Bruslju sprejeli izjavo, s katero so se zavezali k uresničitvi Sklepov Evropskega sveta z dne 18. in 19. februarja 2016. Beri dalje

Skupne rešitve za skupne izzive – Projekt nevladnih organizacij za čezmejno naslavljanje begunske in migrantske krize

Stopnjevanje prihoda beguncev je v zadnjem času še posebej izzvalo pripravljenost za čezmejno sodelovanje, kar predstavlja grožnjo ne le življenjem več tisoč ljudi, ki bežijo pred vojno in preganjanjem, temveč tudi prostemu pretoku v schengenskem območju, skupnem trgu dela in evropskim vrednotam. Beri dalje

SLOGA na evropski okrogli mizi o humanitarnosti pred Svetovnim humanitarnim vrhom

SLOGA se je kot predstavnica Slovenije udeležila okrogle mize o humanitarnosti pred Svetovnim humanitarnim vrhom za vzhodno Evropo, ki je potekala v Varšavi 1. in 2. marca 2016. Dogodka sta se udeležila svetnik platforme SLOGA in predstavnica platforme, odgovorna za humanitarno področje. Beri dalje

Komunikacijska delavnica o begunski problematiki

V sklopu dejavnosti koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij je platforma SLOGA v sodelovanju z Uradom za komuniciranje Vlade Republike Slovenije 20. januarja izvedla posebno komunikacijsko delavnico. Delavnica je bila namenjena nevladnim in humanitarnim organizacijam ter predstavnikom ministrstev, zadolženim za stike z javnostmi, ki so aktivno vključeni v oblikovanje in izvajanje ukrepov za oskrbo beguncev na lokalni ali nacionalni ravni. Udeleženci so izvedli kratko evalvacijo dosedanjih vladnih in nevladnih komunikacijskih aktivnosti, določili identifikacijo močnih in šibkih točk dosedanjega sodelovanja ter odprli razpravo o možnih oblikah sodelovanja v prihodnje. Beri dalje

10 mitov o migracijah

Ali ste vedeli, da na mednarodni ravni ne migrirajo najrevnejši med revnimi, preprosto ker le-ti nimajo sredstev za preseljevanje? Večina migrantov ne prihaja iz najmanj razvitih držav. Osrediščenje razvojne pomoči v cilj zmanjševanja nedovoljenega preseljevanja bi določalo izbor držav prejemnic razvojne pomoči na podlagi dejstva, ali so države, iz katerih prihajajo migranti, in ne na podlagi njihovih razvojnih potreb. Po takšni logiki bi najmanj razvite države prejele manj razvojne pomoči. Na takšne in podobne dileme vam gradivo ponuja premišljene in dobro utemeljene odgovore, s katerimi se boste lažje uprli predsodkom in nevedenosti svojih sogovornikov. V sklopu projekta “Svetovljanska Evropa” je SLOGA pripravila posebno izobraževalno gradivo desetih mitov o migracijah in razvoju, namenjeno splošni javnosti, medijem in odločevalcem.  Beri dalje

Srečanje koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij s predstavniki Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO)

Platforma SLOGA je na prošnjo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) v januarju organizirala srečanje koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij z njihovimi predstavniki na temo migracij, beguncev in njihove oskrbe ter videnju razmer in možnosti razvoja s strani nevladnih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Beri dalje

Posvet “Migracije in človekove pravice”

Inštitut za afriške študije in platforma SLOGA sta ob dnevu človekovih pravic (10. december) in mednarodnem dnevu migrantov (18. december) v ljubljanskem azilnem domu 18. decembra organizirala posvet »Migracije in človekove pravice – globalni, nacionalni in lokalni izzivi«. Posveta so se udeležili predstavniki skoraj vseh deležnikov, ki se ukvarjajo z vprašanji človekovih pravic migrantov ali izvajajo programe za lažjo integracijo beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito. Beri dalje

Ob svetovnem dnevu humanitarnosti – kljub majhnosti slovenske organizacije uspešne pri humanitarni pomoči v tujini

Leta 2008 je Generalna skupščina Združenih narodov 19. avgust razglasila za dan humanitarnosti. Z njim priznavamo prispevek vseh tistih, ki se srečujejo z nevarnostmi in stisko s ciljem nudenja pomoči ostalim, ter slavimo duh, ki navdihuje humanitarna dela po vsem svetu. Letošnje geslo je »navdihujemo človečnost sveta«. Slovenske organizacije, ki delujejo na humanitarnem področju v tujini, združuje Humanitarni odzivni center (HOC), ki ga je leta 2010 ustanovila SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Beri dalje