Komunikacijska delavnica o begunski problematiki

V sklopu dejavnosti koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij je platforma SLOGA v sodelovanju z Uradom za komuniciranje Vlade Republike Slovenije 20. januarja izvedla posebno komunikacijsko delavnico. Delavnica je bila namenjena nevladnim in humanitarnim organizacijam ter predstavnikom ministrstev, zadolženim za stike z javnostmi, ki so aktivno vključeni v oblikovanje in izvajanje ukrepov za oskrbo beguncev na lokalni ali nacionalni ravni. Udeleženci so izvedli kratko evalvacijo dosedanjih vladnih in nevladnih komunikacijskih aktivnosti, določili identifikacijo močnih in šibkih točk dosedanjega sodelovanja ter odprli razpravo o možnih oblikah sodelovanja v prihodnje. Beri dalje

10 mitov o migracijah

Ali ste vedeli, da na mednarodni ravni ne migrirajo najrevnejši med revnimi, preprosto ker le-ti nimajo sredstev za preseljevanje? Večina migrantov ne prihaja iz najmanj razvitih držav. Osrediščenje razvojne pomoči v cilj zmanjševanja nedovoljenega preseljevanja bi določalo izbor držav prejemnic razvojne pomoči na podlagi dejstva, ali so države, iz katerih prihajajo migranti, in ne na podlagi njihovih razvojnih potreb. Po takšni logiki bi najmanj razvite države prejele manj razvojne pomoči. Na takšne in podobne dileme vam gradivo ponuja premišljene in dobro utemeljene odgovore, s katerimi se boste lažje uprli predsodkom in nevedenosti svojih sogovornikov. V sklopu projekta “Svetovljanska Evropa” je SLOGA pripravila posebno izobraževalno gradivo desetih mitov o migracijah in razvoju, namenjeno splošni javnosti, medijem in odločevalcem.  Beri dalje

Posvet “Za Slovenijo brez zavržene hrane – kako naprej?”

Posvet na temo “Za Slovenijo brez zavržene hrane – kako naprej?” v soorganizaciji Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, platforme SLOGA, Ekologov brez meja in Food for Life je potekal 18. januarja v Ljubljani. Več kot 50 udeležencev iz različnih sektorjev – od pridelovalcev, predelovalcev, trgovcev, komunalnih in raziskovalnih institucij, do humanitarnih in nevladnih organizacij – je enoglasno podprlo idejo o nadaljnjem sodelovanju na področju zmanjševanja zavržene hrane.
Beri dalje

Usposabljanje o davčni pravičnosti in izogibanju plačevanja davkov

Zajeta slikaSLOGA in Ekvilib Inštitut sta v začetku januarja izvedla usposabljanje na temo davčne pravičnosti in izogibanja plačevanja davkov z naslovom “Vse, kar ste želeli vedeti o izogibanju davkov in se bali vprašati”. Usposabljanja se udeležilo 30 predstavnikov nevladnih, vladnih in gospodarskih organizacij. Usposabljanje je vodil dr. Tomaš Balco, slovaški strokovnjak za mednarodno obdavčenje z bogatimi izkušnjami v državah v razvoju, raziskovalec in akademik, ki trenutno dela kot generalni državni svetnik na slovaškem finančnem ministrstvu. Posebno pozornost smo namenili davčni pravičnosti danes, tehničnim vidikom izogibanja davkom in deloma tudi meddržavnim pogajanjem o dvojnih obdavčitvah z namenom okrepiti pozornost na vprašanja razvojnega sodelovanja in pomena finančnih institucij ter instrumentov za skladnost politik za razvoj.  Beri dalje

Posvet “Migracije in človekove pravice”

Inštitut za afriške študije in platforma SLOGA sta ob dnevu človekovih pravic (10. december) in mednarodnem dnevu migrantov (18. december) v ljubljanskem azilnem domu 18. decembra organizirala posvet »Migracije in človekove pravice – globalni, nacionalni in lokalni izzivi«. Posveta so se udeležili predstavniki skoraj vseh deležnikov, ki se ukvarjajo z vprašanji človekovih pravic migrantov ali izvajajo programe za lažjo integracijo beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito. Beri dalje

Usposabljanje o razvojnem sodelovanju v Zagrebu

Hrvaška platforma NVO CROSOL je v sodelovanju s Centrom za mirovne studije med 23. in 25. novembrom 2015 organizirala seminar »Međunarodna razvojna suradnja – politike solidarnosti«, ki je bil namenjen ozaveščanju širše javnosti o mednarodnemu razvojnemu sodelovanju in možnosti čezmejnega sodelovanja s Slovenijo. Na seminarju je kot govorec nastopil tudi predstavnik platforme SLOGA, ki je predstavil razvoj mreže, aktualne politike in aktivnosti, na katerih delujejo njene članice, ter možnosti nekaterih programov Evropske unije za skupno kandidiranje na projekte. Predstavljena je bila tudi Slogina kampanja v evropskem letu za razvoj 2015 “Tudi ti si globalni sosed”, ki spodbuja h globalni solidarnosti.

Poziv koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij k nevračanju beguncev

SLOGA objavlja skupno izjavo koordinacijskega telesa nevladnih in humanitarnih organizacij. Glede na trenutno stanje, Vlado Republike Slovenije pozivamo, da začasno suspendira izvajanje obstoječih pravil, vključno z Dublinsko uredbo in sporazumih o vračanju, in nemudoma vzpostavi humanitarni koridor.  Beri dalje

Sestanek predstavnikov nevladnih in humanitarnih organizacij s predsednikom Vlade RS

Predstavniki nevladnih in humanitarnih organizacij so se 28. avgusta sestali s predsednikom Vlade RS. Pripravili in predstavili so predloge za odziv na napovedan povečan prihod beguncev. Poleg predlogov odzivanja so nevladne in humanitarne organizacije izpostavile problematičen način komuniciranja z javnostmi s strani Vlade RS na temo prihoda beguncev ter poudarile pomen pozitivnega javnega diskurza. Ostale vsebinske predloge in komentarje lahko preberete tukaj. Beri dalje

Poziv nevladnih in humanitarnih organizacij Vladi Republike Slovenije za aktivnejšo vlogo v primeru prihoda večjega števila beguncev v Slovenijo

Predstavniki devetnajstih nevladnih in humanitarnih organizacij so se sestali s ciljem zagotoviti usklajen odziv na prihod večjega števila beguncev v Slovenijo, ki ga lahko pričakujemo glede na dogajanje na jugu Evrope. Nevladne in humanitarne organizacije so v celoti podprle vsebino pisma predsedniku Vlade Republike Slovenije (RS) dr. Miru Cerarju, ki od Vlade RS zahteva celovit akcijski načrt za sprejem in integracijo beguncev. Organizacije so se dogovorile glede skupnih zahtev do Vlade RS, ki mora čim prej sistemsko ukrepati in poskrbeti, da se otroke, ženske in moške na begu dostojno sprejme ter jim pomaga nadaljevati pot v državo, v katero so namenjeni (varni koridor), oziroma jih nastaniti v Sloveniji, v kolikor to želijo. Obenem pa so se zavezale k usklajenemu medsebojnemu delovanju.
Beri dalje

Ob svetovnem dnevu humanitarnosti – kljub majhnosti slovenske organizacije uspešne pri humanitarni pomoči v tujini

Leta 2008 je Generalna skupščina Združenih narodov 19. avgust razglasila za dan humanitarnosti. Z njim priznavamo prispevek vseh tistih, ki se srečujejo z nevarnostmi in stisko s ciljem nudenja pomoči ostalim, ter slavimo duh, ki navdihuje humanitarna dela po vsem svetu. Letošnje geslo je »navdihujemo človečnost sveta«. Slovenske organizacije, ki delujejo na humanitarnem področju v tujini, združuje Humanitarni odzivni center (HOC), ki ga je leta 2010 ustanovila SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Beri dalje