Kot del zagovorniških prizadevanj za večje vključevanje mladih v odločanje o podnebnih ukrepih smo se srečali predstavniki dveh projektov: Care4Climate in #ClimateOfChange. Povod za srečanje je bil obisk mlade aktivistke za podnebno, rasno in spolno pravičnost Isvilaine da Silva Conceição, ki jo je gostila platforma SLOGA po zaključku COP27. Isvilaine da Silva Conceição je bila del delegacije mladih na COP27 v imenu konzorcija #ClimateOfChange (www.climateofchange.info).

Zanimiva in dinamična izmenjava je potekala 23. novembra 2022 o potrebi po izobraževanju in ozaveščanju ne samo mladih, temveč vseh generacij o vzrokih in posledicah podnebnih spremembe. Pri tem lahko globalno učenje kot izkustveno učenje igra še posebej pomembno vlogo. PRav tako smo izpostavili pomen vključevanja mladih v odločanje o ukrepih za boj zoper podnebne spremembe.

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je osemletni celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbuja izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija učinkoviteje dosegla cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 oziroma hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE je pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor povezanih 15 partnerjev iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja. S svojimi aktivnostmi prispevajo k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje emisij TGP, določenih v strateških dokumentih, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije za doseganje notranje zakonodajnih ciljev na področju zmanjšanja emisij TGP.

Ključne vsebine so: Zeleno javno naročanje; Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih; Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF); Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo; Odpadna hrana; Trajnostna mobilnost; Celostni projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Več na spletni strani projekta.

Pripravil: AK


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »