Tik pred COP26 v Rimu zasedajo članice G20, klub 19 držav in EU, skupina držav, ki ima ogromen vpliv na globalne procese. Civilna družba, zbrana pod nazivom C20, je pred kratkim objavila skupen komunike, v katerem pozivajo G20 k zavezam in ukrepom v boju proti podnebnim spremembam.

  • Pozivajo k trdni zavezi za dosledno varovanje zdravja ljudi in planeta in opozarjajo, da bo pristop “eno zdravje” neučinkovit, če ne bodo dosledno vzpostavljene stroge in konkretne zaveze in načrti.

G20 pozivajo, naj se odločno spopade s podnebno krizo in krizo biotske raznovrstnosti ter se odreče retoriki, si prizadeva za skupno zavezo za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C in pregled nacionalnih zavez (NDC), ki po podatkih sinteznega poročila UNFCCC trenutno vodijo k dvigu globalne temperature za vsaj 2,4 °C.

  • Pozivajo k čimprejšnji ukinitvi subvencij za fosilna goriva in racionalni uvedbi cen ogljika, da bi spodbudili pošteno, pravično in hitro dekarbonizacijo gospodarstev ter uresničili obljubo o postopni ukinitvi premoga do leta 2030. Priporočajo, da se izogibamo napačnim rešitvam, ki predstavljajo tveganje za zmanjšanje emisij, kot so jedrska energija, tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljika ter uporaba fosilnih plinov kot prehodnega goriva.

Pozivajo, da se zaveza o dodelitvi vsaj 100 milijard dolarjev letno do leta 2025 (Pariški sporazum) ohrani ter da se finančni sistem uskladi in podpre preobrazbo.

V ta namen morajo države G20 na podlagi dela TCFD za podjetja in finančne institucije uvesti obvezno razkrivanje podnebnih tveganj ter vključiti tveganja in vplive, povezane z naravo, in pri tem podpreti Delovno skupino za finančna razkritja, povezana z naravo (Task-Force for Nature- Related Financial Disclosures – TNFD). Potrebujemo pomembne zaveze skupine G20 na mednarodni ravni, v večstranskem okviru, ki ga zagotavlja konferenca COP 26, ter jasne in drzne pobude na domači ravni, še poudarja C20.

  • Skupina G20 mora podpreti nujnost ohranjanja in obnove celovitosti ekosistemov za ohranjanje biotske raznovrstnosti, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter preprečevanje prihodnjih zoonotskih pandemij.

C20 meni, da bi morala skupina G20 prispevati k utiranju poti globalnemu cilju za naravo, ki bi vlade zavezal k nujnemu ukrepanju za zaustavitev izginjanja narave. Osnovne vzroke in posredne dejavnike izgube biotske raznovrstnosti je treba obravnavati z opredelitvijo vrste ciljev za odpravo pritiskov netrajnostne proizvodnje in potrošnje na naše ekosisteme. Bistveno je zmanjšati odtis industrijskega kmetijstva in ribištva s podpiranjem procesov prehoda ter povsod spodbujati bolj odporno in trajnostno kmetijstvo, kot je agroekologija.

Potrebujemo pravičen in enakopraven prehod. Ker svet vse bolj uporablja čistejše, obnovljive in učinkovite vire energije ter različne oblike in vrste dela, ki se pojavljajo v današnjem času, je treba pravice delavcev in skupnosti ter njihovo preživetje priznati in podpreti z zadostnimi socialnimi posegi in drugimi potrebnimi ukrepi, še poudarja v svoji izjavo C20.

 

 

Translate »