Teden globalnega učenja tradicionalno poteka tretji teden v novembru, v Sloveniji ga koordinira platforma SLOGA. Med 18. in 24. novembrom 2019, v razširjenem terminu pa letos tudi med 15. in 30. novembrom, bo tako pri nas potekal že trinajsto leto. Letošnja osrednja tema so podnebne spremembe, slogan tedna pa je »Zbudi se! To je zadnji poziv za podnebje.« SLOGA je za izvedbo sedmih delavnic globalnega učenja pridobila sredstva iz projekta Bridge 47.

Delavnice bodo financirane v višini 250 evrov. Zainteresirane nevladne organizacije se lahko na poziv prijavijo na naslov info@sloga-platform.org, v prijavi pa navedejo naslov delavnice, vsebino, datum, uro in lokacijo izvedbe, ciljna publiko in pričakovano število udeležencev. Rok za prijavo je 10. november 2019.

Če bo prijavljenih delavnic več kot sedem, bo SLOGA po svoji lastni presoji izbrala sedem najustreznejših. Pri izboru bodo imele prednosti delavnice, ki bodo izvedene za večje število ljudi, in/ali v okoljih, kjer globalno učenje ni pogosto prisotno. Nevladne organizacije bodo o (ne)izboru obveščene preko elektronske pošte najkasneje do 13. novembra 2019.

Pogoji za financiranje izbranih delavnic:

– lista prisotnosti in/ali potrdilo o izvedbi (kadar gre za mladoletne) (obrazca prejmete ob obvestilu o izboru);

– vsaj ena fotografija dogodka;

– logotipi financerjev so natisnjeni in postavljeni na vidno mesto na dogodku;

– objava novice o izvedbi aktivnosti z ustreznimi logotipi in referencami na spletni strani izvajalca (vključno s podatkom o obisku);

– objava o izvedbi aktivnosti na enem od spletnih socialnih omrežjih z ustreznimi ključniki in omembami (vključno s podatkom o dosegu) (podrobnosti prejmete ob obvestilu o izboru);

– poročilo o izvedbi aktivnosti (obrazec prejmete ob obvestilu o izboru).

Rok za oddajo poročila s prilogami: 10. 12. 2019

Izplačilo bo izvedeno šele po prejemu vseh zahtevanih dokumentov.


Teden globalnega učenja je vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2019 so podnebne spremembe. Razvoj in varstvo okolja sta dva cilja, ki ju je nemogoče zasledovati ločeno, prav zato je boj proti podnebnim spremembam vključen tudi v Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. S sprejetem Pariškega sporazuma leta 2015 so se države zavezale v tem stoletju omejiti naraščanje globalnih temperatur precej pod 2 stopinji Celzija. A varstvo okolja in s tem povezani ukrepi za boj proti podnebnim spremembam ter njihovim posledicam nujno potrebujejo tudi izobraževanje in ozaveščanje vseh Zemljanov ter njihov aktivni pristop k iskanju rešitev.

Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente ter profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju ter razmišljanju o globalni soodvisnosti in solidarnosti. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva ter globalnega trajnostnega razvoja.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim ter na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

Platforma SLOGA združuje slovenske nevladne organizacije s področja razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči.

SLOGA-TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2019 – poziv Bridge 47


Izvedbo delavnic globalnega učenja omogoča projekt Bridge 47, ki ga financira EU. Izražena stališča ne predstavljajo stališč EU.

Koordinacija dogodkov Tedna globalnega učenja poteka v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, koordinira pa SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

TLG,SLOGA, MRS, EU, BRIDGE

Translate »