Kljub vse pogostejšim podnebnim nesrečam je v Severni Afriki poudarek na vprašanjih, povezanih s podnebjem, na blaženju in ne na prilagajanju. Članek se zavzema za premik k dodeljevanju več sredstev za prilagajanje podnebnim spremembam in reševanje izzivov upravljanja, ki ovirajo podnebne ukrepe. Članek obravnava napredek Tunizije na področju podnebnega upravljanja, izzive, s katerimi se sooča Alžirija, napredek Maroka na področju obnovljivih virov energije in izzive upravljanja, ki ovirajo podnebne ukrepe v Libiji. Poudarja potrebo po regionalnem sodelovanju za reševanje podnebnih izzivov in izpostavlja ključno vlogo učinkovitega podnebnega upravljanja pri oblikovanju politične in družbeno-gospodarske prihodnosti severnoafriških držav.

Ključne točke o trajnostnem razvoju:

  • Tunizija ima hvalevreden politični sistem, vendar so veliki izzivi pri izvajanju in uresničevanju lokalnih pobud, zlasti na področju obnovljivih virov energije, trajnostnega prometa in upravljanja vodnih virov.
  • Alžirija ima ustanovljeno nacionalno agencijo za podnebne spremembe in je predstavila celovit nacionalni podnebni načrt, ki je močno zavezan prilagajanju. Vendar pa napredek zaostaja zaradi odvisnosti od fosilnih goriv, gospodarskih izzivov in omejenega financiranja.
  • Maroko se osredotoča na obnovljive vire energije z nacionalnim podnebnim načrtom za leto 2030, ki poudarja cilje, kot so doseganje 52 % električne energije iz obnovljivih virov, zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje subvencij za fosilna goriva. Vendar pa obstajajo izzivi pri medvladnem sodelovanju.
  • Libija se ukvarja s podnebnimi spremembami. Nima nacionalnega podnebnega načrta in ni vključena v proces UNFCCC. Odvisna je od fosilnih goriv in nima podnebne strategije, kot to zahteva Pariški sporazum. Nekateri pozitivni koraki vključujejo uvedbo strateškega načrta za obnovljive vire energije.

Regionalno sodelovanje poudarja pomen priznavanja podnebnih izzivov kot sestavnih vprašanj upravljanja, ki bodo oblikovala politično in družbeno-gospodarsko krajino severnoafriških držav.

Več na spletni strani ecdpm

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »