Organizaciji European Environmental Bureau (EEB) in Women Engage for Common Future (WECF) sodelujeta pri projektu za krepitev povezav med enakostjo spolov in okoljem v Evropskem zelenem dogovoru. Prispevati želijo k viziji, v kateri bo enakost spolov tesno povezana s prehodom k trajnostnemu, ogljično nevtralnemu gospodarstvu blaginje. 

Julija 2021 bo objavljeno poročilo, v katerem bodo analizirane obstoječe vrzeli, tveganja in priložnosti v Evropskem zelenem dogovoru glede vprašanj enakosti spolov ter predlagana priporočila za Evropsko unijo in njene države članice. V okviru projekta želijo prikazati trenutno stanje na področju enakosti spolov in okolja, pravic žensk ter širšega ekosistema družbenega vpliva.

V okviru priprave poročila je objavljena spletna anketa o povezavah med enakostjo spolov in okoljem, ki bo odprta do 28. aprila 2021.

Translate »