Izšlo je poročilo o Pridobljenih izkušnjah s področja programiranja migracij prek EU Trust Fund. Konec leta 2021 so bile sklenjene zadnje pogodbe v letu 2016 vzpostavljenega Sklada Evropske unije za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov nezakonitega priseljevanja in podporo razseljenim osebam v Afriki (EUTF za Afriko).

S tem bo zaključen finančni instrument, ki je doslej financiral več kot 500 projektov v več kot 25 afriških državah v skupni vrednosti več kot 4,8 milijarde evrov.

Nasledil ga bo nov večletni finančni inštrument t. i. NDICI, ki bo dejavnostim, povezanimi z migracijami, namenil 10% sredstev. Cilj tega poročila je torej zagotoviti analizo načrtovanja migracij, mobilnosti in razseljevanja v države EUTF, izpostaviti najboljše prakse in ponuditi priložnosti za informiranje glede prihodnjega programiranja.

Podrobneje v poročilu.

Pripravil MH

Translate »