Informiranje

SLOGA z namenom obveščanja, povezovanja in promocije delovanja svojih članic ter razvojnega področja redno pripravlja tedenske, mesečne in dvomesečne novice. Tedenske elektronske novice pošiljamo na več kot 380 naslovov, med njimi predstavnikom nevladnih razvojnih organizacij in drugih nevladnih organizacij, ministrstev in vladnih služb ter zainteresiranim posameznikom. Informacije so razdeljene na vsebinske in tehnične. Vsebinski del vključuje pregled tedenskega dogajanja na razvojnem področju na nacionalni, evropski in svetovni ravni, tehnični del pa relevantne dogodke in aktualne razpise.

Preko novic javnost obveščamo o ključnih dogodkih v slovenskem in svetovnem prostoru na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter s tem prispevamo tudi k večji ozaveščenosti o svetovnih neenakostih in potrebi po svetovni solidarnosti.

Tedenske e-novice

Počakajte trenutek, da se povezave do najnovejših tedenskih e-novic naložijo.