JEMEN (podpora akterjem civilne družbe na področju preprečevanja konfliktov, vzpostavljanja miru in pripravljenosti na krizne razmere)

Rok za prijavo: 18. maj 2015.

Več informacij
TUNIZIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 22. maj 2015.

Več informacij
LIBERIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 28. maj 2015.

Več informacij
TUNIZIJA (institucionalna podpora Ministrstvu za kmetijstvo, vodno gospodarstvo in ribištvo)

Rok za prijavo: 29. maj 2015.

Več informacij
ČRNA GORA (program za civilno družbo)

Rok za prijavo: 15. junij 2015.

Več informacij