Pred dnevi je bila objavljena študija pregleda poročanja podnebnih financ za države EU in EFTA.

V letošnjem poročilu »Setting the standard« evropska mreža ActAllience ocenjuje podnebno financiranje, ki ga države članice EU in EFTA namenjajo partnerskim državam.

Članice EU in EFTA so skupaj z drugimi razvitimi državami obljubile, da bodo reševanje podnebnih izzivov zagotovile 100 milijard ameriških dolarjev letno kot pomoč državam v razvoju.

Poročilo analizira sklop dvoletnega poročila OZN na podlagi podatkov, ki so jih države poročale do leta 2019.

Translate »