Ob začetku svetovnega tedna vode, ki je potekal med 26. in 31. avgustom, je UNICEF razkril 9 presenetljivih, a pomembnih, dejstev o vodi. Ta je skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo predstavil v posebnem poročilu o globalnem stanju na področju pitne vode, sanitarij in higiene v šolah in s tem povezanim uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja. Letošnji svetovni teden vode se je osredotočal na samo osnovo našega obstoja: ekosisteme, od katerih je odvisno življenje in kritično vlogo vode, ki je pomembna za funkcioniranje teh ekosistemov. Potekal je pod sloganom pod sloganom Voda, ekosistemi in razvoj človeštva.

Voda je ključna za življenje, pa vendar jo pogosto napačno dojemamo kot samoumevno dobrino, ki je dostopna vsem. UNICEF-ovo poročilo poudarja, da je čista pitna voda izjemno pomembna tudi na področju izobraževanja.

Šole, v katerih imajo učenci na voljo čisto pitno vodo, mila za umivanje rok in sanitarije, omogočajo zdravo okolje za učenje ter spodbujajo izobraževanje deklic tudi v času menstruacije. Otroci, ki v šolskem okolju pridobijo znanja in navade, povezane z vodo, sanitarijami in higieno, lahko ta prenesejo tudi v svoje domove in jih pomagajo razširiti v lokalni skupnosti. Žal številni otroci na svetu te možnosti in priložnosti nimajo. Milijoni namreč vsak dan obiskujejo šole, ki nimajo varnih vodnih virov, mila za umivanje rok in primernih stranišč, razkriva poročilo.

Ukrepi za dostop do čiste pitne vode in ustreznih sanitarij so zapisani tudi v šestem cilju trajnostnega razvoja: “Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri”.

 
9 DEJSTEV O VODI, SANITARIJAH IN HIGIENI V ŠOLAH 


Pitna voda: 

1. Skoraj 600 milijonov otrok na svetu v šoli ni imelo dostopa do čiste pitne vode v 2016 – to je več kot je vseh prebivalcev Evropske unije. Manj kot polovica vseh šol na območju Oceanije in le dve tretjini šol v Srednji in Južni Aziji je opremljenih z osnovnimi vodnimi viri.
2. 1 od 4 osnovnih šol na svetu nima na voljo čiste pitne vode.
3. Le 69 odstotkov šol na svetu je opremljenih z osnovnimi vodnimi viri (to pomeni, da imajo na voljo vodo iz vodovodov, vrtin, zaščitenih vodnjakov in izvirov ali pa jim vodo dostavljajo oziroma je pakirana).

Sanitarije: 

4. 600 milijonov otrok na svetu v šoli nima na voljo osnovnih sanitarij(to zajema odplakovanje v kanalizacijske vode, greznice, latrine ali stranišča s kompostiranjem idr.)..
5. 1 od 5 osnovnih šol na svetu nima sanitarij.
6. Le 66 odstotkov vseh šol na svetu je imelo v 2016 na voljo osnovne sanitarije. Tretjina šol v Podsaharski Afriki in Oceaniji nima sanitarij. V državah z razpoložljivimi podatki ima manj kot polovica šol na voljo sanitarije, ki so dostopne tudi za invalidne otroke.

Umivanje rok:

7. Skoraj 900 milijonov otrok na svetu si v šoli ne more umiti rok, saj voda in milo nista na voljo.
8. 1 od 3 osnovnih šol na svetu ne izvaja higienskih praks.
9. UNICEF izvaja programe za vodo, sanitarije in higieno v šolah v več kot 90 državah po svetu in z njimi doseže kar 3 milijone otrok na leto.


UNICEF Slovenija z dobrodelno kampanjo Za vsakega otroka čista pitna voda zbira sredstva za pomoč otrokom v državah v razvoju. Pomagate lahko:

• s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo VODA5 na 1919 (več o pogojih in navodilih);
• z donacijo prek spletne strani
• Z nakazilom na TRR:
Naziv akcije: Za vsakega otroka čista pitna voda
TRR: SI56 0201 3025 9875 526
Sklic: SI00 41104
Namen: CHAR
BIC: LJBASI2X
Prejemnik: SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF, PAVŠIČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

… ali pa se pridružite UNICEF-ovem programu mesečnih darovalcev Starši otrok sveta

Translate »