Če želite v tem šolskem letu izboljšati svoje izobraževalne metode, vam ponujamo pet namigov o tem, zakaj ima finski način izobraževanja odlične rezultate.

Finski izobraževalni sistem je eden izmed najboljših na svetu, toda zakaj je ta majhna nordijska država takšna izobraževalna velesila? Kaj se lahko druge države naučijo od Finske?

Tu vam navajamo nekaj namigov za boljše učne rezultate, ki jih je Theresa Civantos Barber povzela iz literature na temo izobraževanja po finsko, in sicer kot sta knjigi Učimo kot Finska, Najspretnejši otroci na svetu ter drugih virov, v katerih je odkrivala, kaj vse na Finskem v izobraževalnem sistemu deluje.

1 POGOSTO SI VZEMITE MISELNE PREMOR.

Finski učenci imajo po vsakih 45 minutah pouka 15-minutni odmor, običajno na prostem. Izkazalo se je, da so otroci po odmoru bolj osredotočeni in zainteresirani za učenje, zato so vsi ti odmori dejansko učinkovitejši.

2 PREŽIVITE VELIKO ČASA NA PROSTEM

Osnovnošolci na Finskem v povprečju preživijo od 1,5 do 4 ure na prostem na šolski dan, enkrat na teden pa gredo na daljši izlet v naravo, ki traja vsaj dve uri. Učitelji lahko učence med šolskim dnem na te izlete peljejo na sankanje ali drsanje.

Če je vreme ugodno, učitelji pogosto preselijo pouk na prosto. Otroci lahko učno uro matematike opravijo zunaj prav tako dobro kot znotraj, najverjetneje pa bodo mirnejši in bolj obvladljivi, če bodo v naravi: Svež zrak, gibanje in zelenje dokazano pospešujejo učenje.

3 ZMANJŠANJE VIZUALNE MOTNJE

Na Finskem imajo učilnice večinoma gole stene in minimalno dekoracijo. Učenci se bolje učijo brez vizualnih motenj; pomislite na tiho in mirno preprostost učilnice Montessori.

4 USTVARJANJE MIRNEGA UČNEGA OKOLJA

Ameriške šole se osredotočajo na visoke dosežke ali rezultate testov, medtem ko je na Finskem poslanstvo večine šol mirno ali veselo okolje.

Velik poudarek je na cilju ustvariti miren in miroljuben razred in ne na doseganju zunanjih meril, učitelji pa imajo dostop do številnih virov za pomoč pri doseganju tega cilja.

Ni presenetljivo, da učenci v mirnem in spokojnem okolju bolje napredujejo.

5 VKLJUČEVANJE NARAVNEGA GIBANJA

Finske šole vključujejo različne načine gibanja po učilnici, vključno z učenjem na prostem, tako da so učenci naravno aktivni in ne sedijo ves dan za mizo. Učitelji otrokom dovolijo, da vstanejo in se premaknejo, ko potrebujejo odmor, ter v pouk premišljeno vgrajujejo telesno dejavnost.

Vir: Alteia,Theresa Civantos Barber

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »