Vodja globalnega učenja pri Platformi SLOGA se udeležuje 67. zasedanja Komisije Združenih narodov za status žensk, ki poteka od 6. do 17. marca 2023 na sedežu Združenih narodov v New Yorku. Skupaj s strokovnjaki iz celega sveta razpravlja o inovacijah, tehnoloških spremembah in izobraževanju v digitalni dobi za doseganje enakosti spolov in opolnomočenja vseh žensk in deklet.

Marca vsako leto se aktivisti, zagovorniki, strokovnjaki in vlade z vsega sveta zberejo na letnem srečanju Komisije Združenih narodov za status žensk  (CSW). CSW, ki poteka v New Yorku, je največje srečanje feministk, akademikov, vladnih uradnikov in oblikovalcev politik, na katerem ocenjujejo napredek na področju enakosti spolov, obnavljajo svoj skupni namen in začrtajo nov načrt za naprej.

Dogodek, ki po nekajletnem premoru ponovno poteka v živo, je sestavljen iz številnih srečanj in sodelovanj z zainteresiranimi stranmi, vključno s strokovnimi paneli, interaktivnimi dialogi, ministrskimi okroglimi mizami, intervencijami mladih ter kritičnimi prispevki vsebinskih strokovnjakov.

Vodja globalnega učenja pri Platformi SLOGA Patricija Virtič se dogodka udeležuje v sklopu evropskega projekta Climate of Change, ki je del svojih aktivnosti namenil tudi posledicam podnebnih sprememb in podnebnih migracij na dekleta ter ženske. Dogodek je priložnost za predstavitev projektnih dosežkov, mreženje in zagovorniške aktivnosti. Vodja je bila med drugim povabljena na zaprto srečanje nevladnih organizacij s evropskimi poslanci, predstavniki Evropske komisije in evropsko komisarko za vrednote in preglednost Věro Jourová, kjer so se udeleženci seznanili z napredki pri pogajanjih ter odločevalcem predstavili svoje predloge in stališča.

Od ustanovitve CSW je bil dosežen velik napredek pri vključevanju enakosti spolov v glavno mednarodno razmišljanje in delovanje. Kljub temu se ženske in dekleta po vsem svetu še vedno soočajo z nesorazmernimi bremeni, spolnimi predsodki in sistemsko diskriminacijo, ki ovirajo njihovo samostojnost, preprečujejo dostop do pravnega varstva in ovirajo njihove temeljne človekove pravice.

Na svetovni ravni smo še vedno stoletja oddaljeni od enakosti spolov. Po ocenah bo potrebnih 286 let za odpravo pravnih vrzeli in odpravo diskriminatornih zakonov, 140 let, da bodo ženske enakopravno zastopane na položajih moči in vodenja na delovnem mestu, in vsaj 40 let, da dosežemo enako zastopanost v nacionalnih parlamentih. Ocenjuje se, da bo konec leta 2022 približno 383 milijonov žensk in deklet živelo v skrajni revščini. Vsakih 11 minut pa žensko ali dekle ubije nekdo iz njene lastne družine.

Ker se svet sooča s križanjem globalnih kriz, vključno s pandemijo COVID-19, krizo življenjskih stroškov, zaostrenimi oboroženimi spopadi in podnebnimi spremembami, ženske in dekleta doživljajo različne in nesorazmerne posledice. Ocenjuje se, da bodo ženske leta 2020 zaradi pandemije izgubile 800 milijard ameriških dolarjev dohodka, njihova udeležba na trgih dela pa je manjša kot pred pandemijo.

V skladu z letošnjo temo tehnologije in inovacij za krepitev vloge žensk in deklet je CSW67 ključni trenutek za pregled tehnološkega napredka in zagotovitev, da zaradi njegovega hitrega napredka ženske in dekleta ne bodo zaostajale. Zdaj je trenutek, da se pri digitalizaciji zavzamemo za pristop, osredotočen na človeka, in zagotovimo, da bosta feministični načeli vključenosti in intersekcionalnosti vodilni sili tehnoloških inovacij.

Nujno potrebujemo ukrepe za odpravo razlik med spoloma pri dostopu do digitalnih tehnologij, oblikovanje vključujočih inovacijskih ekosistemov, vključitev vidika spola v oblikovanje, razvoj in uvajanje tehnologij in inovacij ter odpravo nasilja na podlagi spola, ki ga omogoča tehnologija.

Pripravila: PV


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

 

 

Translate »