EOL, specializirana revija za trajnostno razvoj, je objavila prilogo Podnebni dosje, v katerem je tudi članek, ki ga je pripravila Platforma SLOGA na temo ESDN – Evropske mreže za trajnostni razvoj. Članek z naslovom Mreža za trajnostni razvoj kot platforma za načrtovalce politik, so napisali Albin Keuc, Adriana Aralica in dr. Darja Piciga.

PODNEBNI DOSJE.

Translate »