V decembru smo v sodelovanju s Slovensko filantropijo, Jako Kovačem in Ahmadom Ahmadijem, zaključili še 2. Akademijo za integracijo, namenjeno vsem, ki pri svojem delu potrebujejo znanja in veščine medkulturnega dialoga, vključujočega govora, osnove modela integracije v Sloveniji. Akademije se je udeležilo 22 udeležencev iz nevladnih organizacij, šol, centrov za socialno delo in humanitarnih organizacij.

Na akademiji smo si zastavili dve vprašanji: (1) Kako se lahko kot skupnost povežemo in solidarno odzovemo na prihod migrantov ter (2) kaj lahko posamezniki naredimo, da se kot družba vzpnemo onkraj strahov in migrante spoštljivo sprejmemo medse?

Na Akademiji je o pogled od zunaj tekel pogovor z Maxom Shonhiwa Zimanijem iz Skuhne (Zavod Global), o tokovih migracij, pravnem okviru, terminologiji in pravicah migrantov je govoril mag. Franci Zlatar (Filantropija), v vsebine psihosocialne pomoči beguncem nas je uvedla dr. Anica Mikuš Kos (Filantropija). Zvečer smo se srečali z Ibrahimom Nouhoumom iz Afriškega foruma in si skupaj ogledali film “Na sončni strani Alp”.

Drugi dan sta Jaka Kovač in Ahmad Ahmadi sta udeleženecm predstavila temelje vključujočega govora, kot orodje za odzivanje na sovražni govor in provokacije. Nadaljevali smo z praktičnimi vajami za organizacijo in vodenje različnih aktivnosti za ozaveščanje in informiranje javnosti.

Translate »