Mladi so na literarnem natečaju ob dnevu človekovih pravic razmišljali o vključujočem izobraževanju v povezavi z globalnim učenjem in uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja. Zmagovalke in zmagovalce smo razglasili na mednarodni dan izobraževanja (24. januar). Nagrajena dela bodo izšla v posebni publikaciji.

V natečaju so bili kot ključni ocenjevalni kriteriji navedeni izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost. Sodelovali so lahko mladi v starosti od 12 do 29 let. Natečaj je bil razdeljen na dva sklopa: literarni natečaj in fotografski natečaj.

Na literarni natečaj je prispelo 22 del. Prispeli izdelki v vsakem sklopu so bili razdeljeni na tri starostne skupine: osnovnošolke_ ci, srednješolci_ke ter mladi do 29. leta. Izbirna komisija v sestavi dr. Sonja Merljak Zdovc, Tjaša Volmut, Luka Hiti (Društvo za ZN za Slovenijo), Patricija Virtič (Bridge 47) in Adriana Aralica (Platforma SLOGA) je izbrala najboljša literarna dela.

Na podlagi točkovanja izbirne komisije so bila na literarnem natečaju nagrajena naslednja dela:

starostna skupina: osnovna šola

  • »Moje razmišljanje o vključujočem izobraževanju« avtorice Sanje Obrovnik

starostna skupina: srednja šola

  • »Vključujoče izobraževanje« avtorice Ane Kovačič
  • »Mozaik človeštva« avtorja Mihe Lazića
  • »Vključujoče razmišljanje« avtorice Nike Osolin

starostna skupina: mladi

  • »Kot družba se moramo trajnostno prevzgojiti« avtorja Gašperja Cvetiča
  • »Dolgotrajne implikacije vključujočega izobraževanja« avtorice Lucije Ivanuša
  • »Vojaki prihodnosti« avtorja Izaka Miklavčiča
  • »Emancipatorni potencial vključujočega izobraževanja« avtorja Matije Pušnika

Nagrado za najizvirnejše delo literarnega natečaja je izbirna komisija zaradi sporočilnosti in izvirnosti podelila literarnemu delu »Sami so si krivi« avtorice Erike Kum.

 

Prav tako se je izbirna komisija odločila s posebno nagrado komisije za izvirnost nagraditi delo »Gjek, duj, trin« avtorja Marcela Baranje.

 

Nagrajena dela bodo objavljena tudi v publikaciji, ki bo izšla konec januarja 2021. V njej bodo objavljena tudi nagrajena dela fotografskega sklopa.

Mladinski natečaj sta soorganizirata Platforma SLOGA in Društvo za Združene narode za Slovenijo v okviru projekta Bridge 47. Natečaj je potekal v sklopu s proslavo ob dnevu človekovih pravic, na katerem je bil slavnostni govorec Peter Svetina, Varuh človekovih pravic RS.

Pripravila: PV


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Translate »