19. neformalnega seminarja o človekovih pravicah ASEM na temo “Izobraževanje in usposabljanje o človekovih pravicah”, ki je v Tromsø na Norveškem potekal med 4. in 6. novembrom 2019, se je udeležila tudi vodja področja za globalno učenje platforme SLOGA.

Na seminarju, ki ga je gostilo norveško kraljevo ministrstvo za zunanje zadeve, sej je zbralo 123 uradnih vladnih predstavnikov in strokovnjakov civilne družbe, ki so predstavljali 44 ASEM partnerjev, ki so razpravljali o stanju izobraževanja in usposabljanja na področju človekovih pravic.

Seminar so organizirali Azijsko-evropska fundacija (ASEF), Inštitut Raoul Wallenberg (ki ga je nominiralo švedsko ministrstvo za zunanje zadeve) in francosko ministrstvo za Evropo in zunanje zadeve, filipinsko ministrstvo za zunanje zadeve, Zvezno ministrstvo za zunanje zadeve Švice in Ministrstvo za zunanje zadeve Ljudske republike Kitajske.

Izobraževanje o človekovih pravicah je bistvenega pomena za oblikovanje kulture človekovih pravic – torej družbe, v katerih je vsak od nas vzpodbujen in opolnomočen, da prevzame pobudo za spoštovanje, zaščito in spodbujanje celotnega spektra človekovih pravic za vse. S trenutnim nasprotovanjem človekovim pravicam ponekod po svetu je izobraževanje in usposabljanje o človekovih pravicah pomembnejše kot kdaj koli prej.

Iz zelo živahnih in odprtih razprav je razvidno, da zavez držav članic ASEM, med katerimi je tudi Slovenija, ne manjka, izraženih z ratifikacijami mednarodnih pogodb o človekovih pravicah in postopkom Univerzalnega periodičnega pregleda (UNR) Sveta OZN za človekove pravice. Poleg tega so vse države članice ZN sprejele Deklaracijo ZN o izobraževanju o človekovih pravicah.

Vse države članice OZN, ki vključujejo vse države ASEM, so se prav tako zavezale k ciljem trajnostnega razvoja, vključno s ciljem 4.7, ki državam zavezuje, da bodo »vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju« do leta 2030.

Kljub jasnim obveznostim držav v Aziji in Evropi je izvajanje izobraževanja in usposabljanja na področju človekovih pravic precej počasno.

Seminar je obsegal štiri delovne skupine, ki so obravnavale naslednje teme: Izobraževanje o človekovih pravicah v šolskih sistemih; Enak dostop do izobraževanja o človekovih pravicah; Izobraževanje in učenje o človekovih pravicah izven učilnice; ter Izobraževanje o človekovih pravicah in strokovno usposabljanje.

Ključni poudarki in priporočila ter rezultati razprav so zbrani tudi v seminarski publikaciji, ki jo vlade in civilna družba lahko uporabijo kot referenco o trenutnem stanju razprave o človekovih pravicah v državah ASEM.

ASEM je oblika partnerskega sodelovanja in neformalnega dialoga med Evropo in Azijo, katerega poglavitni cilji so prispevati k ohranjanju in krepitvi miru in stabilnosti ter ustvarjanje pogojev za gospodarski in družbeni razvoj obeh regij. Omenjeni cilji tvorijo tudi tri temeljne stebre ASEM procesa (politični dialog, sodelovanje na področju gospodarstva in financ, sodelovanje na področju socialnih, kulturnih in šolskih zadev). V teh okvirih so naloge ASEM med drugim prizadevanja za razorožitev in neširjenje orožja za množično uničevanje, boj proti nezakoniti trgovini z osebno in lahko oborožitvijo, boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, zmanjšanje onesnaževanja okolja, odpravljanje revščine, zaščita kulturne dediščine, skrb za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj, promocija izobraževanja in izmenjave ljudi, sodelovanje na področju znanosti in tehnologije, trgovine, investicij in podjetništva, ipd. Danes ASEM proces združuje 45 partnerjev –  vse EU države in Evropsko komisijo, vse ASEAN države in ASEAN Sekretariat, Kitajsko, Republiko Korejo, Japonsko, Mongolijo, Indijo in Pakistan. Slovenija se je v ASEM proces vključila po vstopu v EU na 5. ASEM vrhu v Vietnamu oktobra 2004.

ASEMHRS19 – Key Messages

Fotografije dogodka

 

Translate »