TAM-TAM INŠTITUT v sodelovanju z Društvom SOS telefon objavlja enajsti mednarodni natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo: NI OPRAVIČILA. Problem, ki ga naslavlja komunikacijska akcija, je nasilje nad ženskami. Z natečajem želijo zmanjšati število žrtev partnerskega nasilja, ki pogosto ne vidijo izhoda, ter opozarjati širšo javnost na družbeno nesprejemljivost kakršnekoli oblike nasilja nad ženskami.

Gre za eno od najbolj razširjenih in skritih oblik kršitev človekovih pravic. Temelji na neenakovrednih družbenih odnosih med spoloma, izvira iz neenakomerne porazdelitve zasebne in družbene moči med spoloma, iz kulturnega okolja in sistema vzgoje. Nasilno vedenje je največkrat naučeno in se prenaša iz generacije v generacijo. Ženske doživljajo različne oblike nasilja, v komunikacijski akciji pa se osredotočajo na nasilje v partnerskem odnosu.

Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor.

Besedilo natečaja najdete na http://tam-tam.si/plaktivat11/. Prijava na natečaj je brezplačna.

Translate »