​SLOGA s projektom Izzovimo krizo na oktobrskem Bomi dogodku

Mladi globalni zagovorniki projekta Izzovimo krizo, ki ga v Sloveniji koordinira SLOGA, so se udeležili Oktobrskega Bomi dogodka, ki je na Gradu Fužine potekal v nedeljo, 25. oktobra 2015.

Mladi globalni zagovorniki so udeležencem prireditve predstavili triletni projekt Izzovimo krizo, ki spodbuja mlade h kritičnemu razmišljanju o evropski krizi v kontekstu globalnih soodvisnosti, pa tudi k temu, da bodo postali aktivni zagovorniki socialne pravičnosti. Obiskovalce so spodbudili k podpisu peticije za evropsko leto socialne in solidarnostne ekonomije.

To je bila le ena iz med aktivnosti v nizu, ki jih mladi globalni zagovorniki pripravljajo tako na nacionalni kot evropski ravni z namenom opolnomočiti ljudi iz zelo zadolženih držav EU za njihovo večjo podporo solidarnosti in globalni soodgovornosti navkljub težki gospodarski in socialni situaciji v njihovih državah. Evropejce želijo spodbuditi k pridružitvi peticiji za evropsko leto socialne pravičnosti in ekonomije, ki je potrebno za ozaveščanje javnosti o pomembnosti pravične in vzdržnostne ekonomije, socialnega podjetništva, etičnega bančništva, trajnostnega razvoja, zelenih delovnih mest … Svojo podporo je mogoče oddati tudi preko spleta na www.challengingthecrisis.com.

Za več informacij o projektu se obrnite na Patricijo Virtič, vodjo projekta (patricija.virtic@sloga-platform.org).